Kérdése van? Hívjon minket! +36309557555

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Általános szerződési feltételek

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) az AVTO LADA Kft. (továbbiakban: szolgáltató) és az általa www.avtolada.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (továbbiakban: ügyfél, megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogi ügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.avtolada.hu weboldalon keresztül történik. A vásárlással egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a vásárlás során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. A weboldal működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (Tel: 06 30 955 7555, e-mail: info(kukac)avtolada.hu) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vásároljon a weboldalról.

2. Szolgáltató, mint eladó adatai:

·        Vállalkozás teljes neve: AVTO LADA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

·        Levelezési címe, mely egyben az üzlet címe is: 6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.

·        Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

·        Cégjegyzékszám: 06 09 006915

·        Adószám: 12486199-2-06

·        EU adószám: HU12486199

·        Telefonszám: +36 30 955 7555

·        E-mail cím: info@avtolada.hu

·        Honlap: https://www.avtolada.hu/

·        Képviselő: Becsei József

·        IBANHU41 1173 5005 2607 6494 0000 0000

·        Számlaszám: 11735005-26076494

·        BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

 

 

3. Irányadó jog

-1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

-45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

-19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

-1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

-A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

A fent említett dokumentumok rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak!

4. Az Általános szerződési feltétek hatálya, nyelve és annak elfogadása

A Weboldal (www.avtolada.hu) üzemeltetője és Ön között létrejövő szerződés magyar nyelvű, melynek alapjául a jelen Általános Szerződési Feltételek szolgál. ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak. 

A weboldalon keresztül leadott megrendelés elektronikus úton lehetséges, a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

Az oldal szolgáltatásainak jelentős része minden felhasználó számára regisztráció nélkül is elérhető.

5. Termékek

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a „leírás”, "Részletek" és az "Adatok” tartalmazza. Az Avto Lada Kft. megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő szöveges és képi információkat, azonban azok megváltozhatnak, elírást tartalmazhatnak. Beszállítóink előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatják a termék csomagolását, színét, anyagösszetételét, súlyát. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen ÁSZF 2. pontjában találja.

A webáruházunkban feltüntetett készletek tájékoztató jellegűek!  A készletek folyamatos online és áruházi értékesítése miatt, a webshopban látható készletek és a tényleges áruházi készletek eltérhetnek egymástól, így előfordulhat, hogy a webshopban már lefoglalt termék nem áll rendelkezésre (például mert az áruházi értékesítés keretében eladásra került a termék utolsó darabja is). Ebben esetben a termékre vonatkozó megrendelésed teljesítése elhúzódhat, ilyenkor mindenképpen felvesszük Önnel a kapcsolatot.

6. Ár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg magyar forintban értendő amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót ( 27% ) és egyéb közterheket is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza:

-a kiszállítási díját,

-nagyméretű 300 cm-t meghaladó körfogattal (szélesség-hosszúság-magasság) többlet kezelési költségét,

-40 kg-t meghaladó raklapos terméként kezelt rakodási díját.

A weboldalról megrendelhető termékek árváltozásának jogát a Szolgáltató fenntartja abban az esetben is, ha a vásárlási folyamat során történik ármódosítás. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben az eladó a termék mellett feltüntetett véletárat hibásan tüntette fel, a vásárló megrendelés leadásával jelezte vásárlási szándékát, de még szerződést nem kötöttek, akkor jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott módon kell eljárni.

7. Hibás ár

Amennyiben annak ellenére, hogy az Eladó Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerinti szakmai gondossággal jár el, de a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termék(ek) áránál / árainál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibásan megjelenő áron szállítani. Például 0 Ft-os áron feltüntetett termék. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt a megváltozott adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől.

8. Panaszügyintézés

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy Eladó tevékenységével vagy szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát az alábbi módon nyújthatja be az Avto Lada kft.-nek:

-Szóbeli módon üzletünkben nyitvatartási időben.

-Szóbeli módon telefonon ügyfélszolgálatunk elérhetőségén nyitvatartási időben.

 

Szóbeli panaszokat az eladó lehetőségéhez mérten azonnal kivizsgálja és megválaszolja. Telefonos panasz esetében az Eladó felajánlhatja a fogyasztó részére a panasz megválaszolását telefonon előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a körülmények következtében személyesen, illetve telefononos ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó ezzel nem ért egyet a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel több példányban. A jegyzőkönyv 1 példányát átadunk a fogyasztó részére és a továbbiakban írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

-Írásbeli módon személyesen átadva üzletünkben nyitvatartási időben.

-Írásbeli módon személyesen átadva üzletünkben nyitvatartási időben.

-Írásbeli módon személyesen üzletünkben Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben

-Írásbeli módon postai azonosított tértivevényes levél formájban üzletünk levelezési címre küldve.

-Írásbeli módon elektronikusan e-mail formájában az info [kukacavtolada.hu címre küldve.

 

Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A választ vásárló által megadott elektronikus e-mail címre. Panasz elutasítása esetén az Eladó válaszában részletesen indokolja álláspontját, melyet az eredeti jegyzőkönyvvel együtt megőrzi 3 évig.

Levelezési cím és a személyes ügyintézés helyszíne: 6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.

Telefonszám: +36 30 / 955 - 7555

A panaszról felvett írásos jegyzőkönyvnek az alábbi tételeket kell tartalmaznia

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben jogainak megsértését észleli panszával forduljon a lakóhelyéhez tartozó illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 

9. Békéltető testület

Amennyiben az Eladó és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói panasz Eladói válasz ellenére továbbra is fennáll, bíróságon kívüli, békés módon az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak fenn az Ügyfél számára. Az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

10. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben bárminemű kérdése merülne fel keresse, pontos információkért ügyfélszolgálatunkat.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben a felhasználó a Avto Lada Kft. weboldalán kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. Szerzői jogok

Miután cégünk weboldala szerzői jogi műnek számít, így tilos az itt megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének a magáncélú felhasználáson túli felhasználása – például adatbázisban történő tárolása, adathordozóra mentése, továbbadása, közzé- vagy letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala – a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Az avtolada.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozás feltüntetése mellett lehetséges.

A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon megjelenő valamennyi grafikának és egyéb anyagoknak, a weboldal elrendezésének, a felhasznált szoftveres és egyéb megoldásoknak, ötleteknek, illetve azok megvalósításának.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek használatára, hasznosítására. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére beleértve: a domain-neveit, az azokkal képzett másodlagos domain-neveket, valamint az internetes reklámfelületeit.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tartalmak engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg, melyet jogi úton érvényesítünk.

12. Az oldal használata

Az oldal használata és a vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

Az oldalon szereplő termékekről szóló legtöbb közzétett információ segítik a Vevőt a tájékozódásban, ezért a közzétett adatoknál kerjük fokozottan vegye figyelembe az ÁSZF 5.-ik, 6.-ik, 7.-ik és 11.-ik pontját.

 

Regisztráció

A főoldalon található „A fiókom” gombot megnyomva, majd az ott megjelenő regisztráció gombot megnyomva. Megjelenik egy űrlap ahol létrehozhatja saját vásárlói fiókját. Fontos, hogy hibátlanul kitöltött adatokat és valós e-mail címet adjon meg, hiszen ez lesz szükséges az újbóli belépéshez. Az oldal az e-mail cím és jelszó megadását követően automatikusan belép a fiókadatokhoz.

Az ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A főoldalon A fiókom menüpont kiválasztásával és bejelentkezési adatok megadásával elérhető az ügyfél saját fiókja. A címek menüpontot kiválasztva itt tudja megadni a Szállítási és Számlázási címet. A szolgáltató az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelmekért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősséget nem vállal. A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okokból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a fiókadatok, illetve címek linkekre kattintást követően van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Vásárlás - Ajánlattétel

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy elegendő bejelentkeznie a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval. Fontos, hogy ebben az esetben is ellenőrizze a szállítási és számlázási címet! Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén töltsön ki minden kötelező mezőt (*-al jelölt), adja meg pontos számlázási és szállítási címét. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot, valamint fizetési módot.

Vásárlás - Automatikus rendszer visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailben automatikus rendszerüzenetként visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap – mely tartalmazza a rendelés azonosítóját, rendelés dátumát, megrendelt termékek listáját, árát, darabszámát és a kosár szállítási költséggel növelt végösszegét. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag értesíti az ügyfelet, hogy a megrendelése a cégünkhöz megérkezett, rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes eladó munkatársa felé. Tehát nem minősül a Szolgáltató és a vásárló között létrejött szerződésnek!

 

Vásárlás - Csomagösszekészítés - szállítási díj változás

Figyelem megrendeléskor megjelenő szállítási díjak esetenként eltérhetnek a valóságtól, így előfordulhat, a csomag összeállítása közben / után módosítást hajtunk végre (mind pozitív mind kedvezőtlen irányban). Amennyiben az árváltozás a vásárló számára kedvező, úgy a csomag automatikusan feladásra kerül, ha az összeg a megrendeléskor szereplőnél magasabb lenne a valóságban úgy a vásárló jóváhagyása szükséges a csomag futárnak való átadása előtt. Erről minden esetben tájékoztató emailt küldünk. A megváltozott feltételeket a vásárlónak minden esetben el kell fogadnia, ezt válasz e-mailben vagy telefonos elérhetőségünkön teheti meg. Ha a visszajelzés 3 munkanapon belül nem érkezik meg, abban az esetben a rendelést automatikusan töröljük.

Vannak olyan termékek, amelyek méretük, súlyuk vagy törékenységük miatt nem szállíthatóak egyik futárszolgálattal sem, ebben az esetben telefonos egyeztetés szükséges az áru átvételével kapcsolatban. Cégünk jelenleg főként Magyar Posta Zrt.-vel dolgozik, de további szállítmányozó cég kínálata is elérhető, ezekről a csomagküldő szolgáltatókról bővebben az avtolada.hu/szallitas -oldalon olvashat. Társaságunk nem zárkózik el más csomagszállító cégtől, amennyiben a Vevő kívánja megrendelni a saját költségére a csomag elszállítását vállaljuk, a csomag telephelyen történő átadását a szállítónak. Tekintettel arra, hogy egyes termékeink „amorf, alaktalanok” – például: sárvédők – nem garantáljuk, hogy téglatest alakú „doboz formájú” csomagot tudunk összeállítani, melynek következtében a megrendelt csomagszállító nem tudja felvenni az árut. Ebből adódó extra költségekért semminemű felelősséget nem vállalunk.

 

Vásárlás - Szerződés létrejötte

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

 

Vásárlás - Teljesítési határidő

Az eladó az általa kínált termékeket törekszik raktárkészletről kiszolgálni, amennyiben ez nem lehetséges a megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 naptári nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

Vásárlás - Egyéb rendelkezés

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.

13. Fizetési módok

Webáruházunkban lehetőség van banki átutalásos és utánvétes fizetésre is.

Banki átutlással történő fizetési mód esetén az eladó a csomagot, csak a szállítási költséggel növelt vételár kiegyenlítése után adja fel, amely azt jelenti, hogy az Eladó számlavezető pénzintézetének bankszámlakivonán szerepel a pontos összeg rendelés azonosítóra, vagy a kiállítáott számla sorszámára hivatkozva. Az átfutási idő 1-2 munkanapot is igénybe vehet.

Utánvétes fizetés esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben vagy, amennyiben lehetséges bankkártyával a küldemény kézbesítőjének. Az utánvétes fizetés kezelési költséggel jár. Az Eladónak nincs ráhatása a futárszolgálatra, hogy a kézbesítés során van-e lehetőség bankkártyával fizetni. A csomag feladása után készüljön fel arra, hogy amennyiben csomag ellenértékének kifizetése nem lehetséges bankkártyával a futárnál, legyen Önnél elegendő készpénz az átvételhez. 

14. Elállási jog

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, fel nem szerelt, újra eladható állapotban, sértetlen gyári csomagolásban minden tartozékával együtt, akkor a szolgáltató nem köteles az áru ellenértékét visszatéríteni, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkretételét, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő a fogyasztó.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Amennyiben a termék külső csomagolásán is látható módon a szállítás során megsérült, emiatt a postai kézbesítő / futár jelenlétében a vásárló megtagadhatja a csomag átvételét. A szállítási sérült termék csomagreklamációjával kapcsolatban avtolada.hu/szallitas oldalon tájékozódhat bővebben.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról (http://www.nfh.hu/).

Az alkatrészek beszereléserkor történő koszosodás, zsírosodás, felületi sérülések stb. az elállás jogának kizáró feltételei, minden más esetben a vásárlónak a csomag kézhezvételétől számítva 14 nap áll rendelkezésére az elállásra. Panaszügyintézés üzletünkben történik nyitvatartási időben (lásd: nyitva tartás), az elbírálásra a szolgáltatónak a bejelentéstől számítva 30 nap áll rendelkezésére.

Fogyasztót megilleti a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát az ÁSZF-nek megfelelően. Amennyiben ezt a szándékát addig adja szolgáltató tudtára, amíg a csomag az üzletünkben tartózkodik, úgy az előre utalás esetén az áru ellenértékét 3 munkanapon belül visszatérítjük. Akkor ha a terméket már a futárszolgálatnak átadtuk és a vásárló ezután szeretne élni az elállás jogával a Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a feladott csomagot. Ebben az esetben a szállítási költség a vevőt terheli annak ellenére, hogy a csomagátvétel meghiúsult. Az elállás mindaddig költségmentesen illeti meg a vevőt, ameddig a csomagja összeállítva, futárra vár.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi irányelvek

Az AVTO LADA Kft. elkötelezett az ügyfelei és mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik honlapját. A jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elsősorban az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de megfelelően alkalmazandó a kizárólag papíralapú vagy egyéb adathordozón a birtokában lévő adatokra, melyekhez a vele kapcsolatba került ügyfelektől jut, például marketing akciók keretében. A Szabályzat leírja, hogy az AVTO LADA Kft. milyen adatokat és milyen módon gyűjthet Önnel kapcsolatban, illetve a cég adatfeldolgozói (lásd: XII. pontban) hogyan használhatják fel.

A jelen Szabályzat fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekkel kapcsolatos jogairól az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR). A Szabályzatban nem említett adatvédelmi kérdésekben az ÁSZF-ben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen Szabályzatot és a honlap használatának általános szabályairól szóló ÁSZF-et megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 • AVTO LADA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • 6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.
 • Cégjegyzékszám: 06 09 006915
 • Adószám: 12486199-2-06
 • EU adószám: HU12486199
 • Telefonszám: +36 30 955 7555
 • Képviselő: Becsei József
 • E-mail cím: info@avtolada.hu
 • Honlap: https://www.avtolada.hu/

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosíthatja.

Kelt: Szatymaz, 2023.07.01

I. Tájékoztatás az érintett jogairól

Adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogai vannak:

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 1. Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat az AVTO LADA Kft.-től személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
 2. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére az AVTO LADA Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére az AVTO LADA Kft. törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az AVTO LADA Kft.-nek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.
 4. Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az AVTO LADA Kft. igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog: az AVTO LADA Kft. – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve, ha az AVTO LADA Kft.-nek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja.

AZ AVTO LADA Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az AVTO LADA Kft. a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

II. Jogorvoslatok rendje

A, Panasz benyújtása az adatkezelőhöz -AVTO LADA Kft. – elérhetőségein.

 • E-mail cím: info@avtolada.hu
 • Telefonszám: +36 30 955 7555
 • Postai úton: 6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.

B, Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat.

III. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

IV. Adatkezelési alapelvek
 • adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 • adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 • adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 • adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 • adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 • nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
V. Adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

 • tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 • indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 • jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   A, Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

  B, Különleges adat akkor kezelhető, ha

 • az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
 • egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
 • Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.
VI. Adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

VII. Adatbiztonság:

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

VIII. Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre, amelyet a honlapra történő regisztrálás során ráutaló magatartással ad meg.

Magánszemély esetén:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, jelszó, vezetéknév, utónév, telefonszám
Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználónak

elősegítse a rendelések nyomon követését,

egyszerűsítse az új termékek rendelését egy

biztonságos személyre szabott rendszeren

keresztül.

 

Cég esetén:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, jelszó, név, telefonszám, adószám
Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználónak

elősegítse a rendelések nyomon követését,

egyszerűsítse az új termékek rendelését egy

biztonságos személyre szabott rendszeren

keresztül.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem törli a fiókját.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

 

B, Kapcsolatfelvétel

oldalon megadott email címen történő kapcsolatfelvétel az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre. A megadott adatokat kizárólag a felhasználóval történő kapcsolat felvételére használjuk fel.

Az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, Név

Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb 1 év.

 

C, Rendszerüzenetek küldése

A vásárlások gördülékenysége és nyomonkövethetősége érdekében társaságunk rendszerüzeneteket küld Önnek, amelyek az alábbi okból lehetségesek.

 • regisztráció megerősítése
 • Rendeléssel kapcsolatos üzenetek: Feldolgozás alatt, Fizetésre vár, Fizetés folyamatban, Teljesítve, Visszamondva, Visszatérítve, Sikertelen

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Regisztráció során megadott adatok

A felhasználó részére e-mail üzenet kiküldése, a kapcsolattartó beazonosítása, a számla kiállítása.

D, Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kötelező melynek jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az Elker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

E,Az adatkezelés időtartama:

Jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük az adatokat. Az adatkezelési cél, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Társaságunk jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződésszerű teljesítést.

 

 

IX. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Cégnév (ha cégként történt a vásárlás), Név (ha magánszemélyként történt a vásárlás), Bankszámla szám

Pénzügyi teljesítés elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kötelező melynek jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az Elker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Társaságunk az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Tel.: 06-1-473-5000, Fax: 06-1-473-5955
E-mail: kozpont@takarek.hu
Cg.: 01-10-041585;

10537914-4-44
A csoport azonosító száma: 17780010-5-44
A csoport közösségi adószáma: HU17780010

X. Csomagküldés, postai szolgáltatások

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím, vezetéknév, utónév, Cég esetén a cég neve, telefonszám
Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

 

A felhasználó részére e-mail üzenet kiküldése, a kapcsolattartó beazonosítása, a számla kiállítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés kötelező. melynek jogszabályi alapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Elker. 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti és így továbbíthatja is azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. §-a.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy ezek a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük az adatokat. Az adatkezelési cél, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Társaságunk. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződésszerű teljesítést.

Társaságunk jelen célok eléréséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt.
http://www.posta.hu/
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Telefonszám: 06-1-767-8282

 

FOXPOST Zrt.

Székhely: Gyöngyös, 3200 Batsányi János utca 9.

Cégjegyzékszám: 10-10-020309

Telefonszám: 06-1-999-0-369

https://foxpost.hu/

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonszám: 06-29-88-67-00

e-mail címe: info@gls-hungary.com

https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
Adószám: 25140550-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186
Telefonszám: +36 1 400 8806
https://www.packeta.hu/kapcsolat

XI. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján végzi el a számlviteli bizonylatok könyvelését. Az Adatfeldolgozó a jogszabályoknak megfelelően kiállított számviteli bizonylatokon szereplő adatokat dolgozza fel - érintett nevét és címét - a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Név:

QUALITY K&T Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaság

Székhely:

6795 Bordány, Tessedik S. u. 4.

Cégjegyzékszám

06-06-015224

XIII. Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosíthatja

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.